Kategorie:

Falowniki Peter Electronic nazywane również przemiennikami częstotliwości są elektronicznymi urządzeniami, które pozwala na regulację prędkości obrotowej silnika poprzez regulację napięcia i częstotliwości. W zależności od sposobu sterowania, niektóre przemienniki mogą obsługiwać kilka silników jednocześnie. Przemienniki częstotliwości są elementem niezbędnym przy napędzie maszyny, która ma pracować z precyzyjnie określonymi parametrami.