Kategorie:

Bazy i podstawy MK Group to platformy oferujące niestandardowe rozwiązania umożliwiające bezpieczny dostęp do obszarów roboczych i wykonywanie prac przy pojazdach, maszynach i systemach. Produkty te obejmują niestandardowe podesty montażowe i konserwacyjne, proste podesty standardowe oraz kładki dla pieszych do zastosowania w obszarach produkcyjnych.